Βιοκαθαρισμός Καναπέ Στην Τούμπα Θεσσαλονίκης

Βιοκαθαρισμός Καναπέ Στην Τούμπα Θεσσαλονίκης

Στην Τούμπα Θεσσαλονίκης αναλάβαμε τον επαγγελματικό καθαρισμό καναπέ! Ο πελάτης, έπειτα από την δημιουργία του λεκέ στον καναπέ, στην προσπάθεια να τον καθαρίσει με οικιακά καθαριστικά είχε ως αποτέλεσμα να απλώσει περισσότερο ο λεκές επάνω σε αυτόν! Στην συνέχεια,...