Καθαρισμός Σπιτιού μετά από ανακαίνιση στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Καθαρισμός Σπιτιού μετά από ανακαίνιση στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Το συνεργείο καθαρισμού της BioClean Hellas ανέλαβε τον καθαρισμό σπιτιού μετά από ανακαίνιση στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης! Επρόκειτο για διαμέρισμα, σε καινούργια οικοδομή, τριών επιπέδων! Έπειτα από την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής, κληθήκαμε να αναλάβουμε τον...