Επαγγελματικός Καθαρισμός Καναπέ – Βιολογικός Καθαρισμός Καναπέ

Επαγγελματικός Καθαρισμός Καναπέ – Βιολογικός Καθαρισμός Καναπέ

Στην Τούμπα Θεσσαλονίκης αναλάβαμε τον επαγγελματικό καθαρισμό καναπέ! Ο πελάτης, έπειτα από την δημιουργία του λεκέ στον καναπέ, στην προσπάθεια να τον καθαρίσει με οικιακά καθαριστικά είχε ως αποτέλεσμα να απλώσει περισσότερο ο λεκές επάνω σε αυτόν! Στην συνέχεια,...